At-sætning

At-sætning
Substantivisk ledsætning som begynder
med "at".
Syn. kompletivsætning, genstandssætning,
objektssætning.
Se også Kompletivsætning og Ledsætning.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Ledsætning — En uafhængig sætning, der er en del af et sætningsled, eller selv udgør et sætningsled (har altid ligefrem ordstilling) og begynder med et Ind ledningsord. Ofte syn. med bisætning. Se Bisætning. Der er 3 typer ledsætninger: 1. Substantiviske:… …   Danske encyklopædi

  • Helsætning — En uafhængig sætning med dertil knyttede led, og som ikke er led i en anden sætning. Helsætning = matrix + ledsætning(er). Syn. helmening, evt. Hovedsætning. Ex: han så, at hun smilede, da han kom …   Danske encyklopædi

  • Sætning — En ytring indeholdende subjekt og finit verballed samt evt. tilknyttede led. Syn. Ytring. Sætningstyper 1. Helsætning (Hovedsætning) 2. Ledsætning (Bisætning) Se også Indlejret sætning, Sætningsemne, Inkvit …   Danske encyklopædi

  • Betingelses(led)sætning — Adv. ledlætning, som indledes med en betingelseskonjunktion. Syn. konditionssætning, betingelsesbisæt. Se også Ledsætning (som hovedsætning). Ex jeg bliver glad, hvis han kommer …   Danske encyklopædi

  • Bisætning — En sætning der er underordnet en anden sætning. Ofte syn. med ledsætning. Se Ledsætning. Ex jeg håber, at han kommer IKKE det er godt, at han kommer (ej underordnet men overordnet subj.) …   Danske encyklopædi

  • Følge(led)sætning — Adverbial ledsætning hvor indlednings ordet er en følgekonjunktion. Syn. konsekutivsætning, følgebisætning. Ex: han mumlede, så at jeg ikke hørte det …   Danske encyklopædi

  • Hensigts(led)sætning — Adverbial ledsætning hvor indlednings ordet er en hensigtskonjunktion. Syn. finalledsætning, hensigtsbisætning. Ex: han mumlede, for at jeg ikke skulle høre det …   Danske encyklopædi

  • Indlejret sætning — Fællesbetegnelse for: 1. Substantivisk ledsætning (at sætning): jeg så, at han kom 2. Sekundær neksus (syn. Skjult sætning): jeg så ham komme 3. Verbalsubstantiv (subjektiv genitiv): mandens kørsel (=manden kører) …   Danske encyklopædi

  • Indrømmelsessætning — Adv. ledsætning hvor indledningsordet er (led)sætning en indrømmelseskonjunktion. Syn. koncessivsætning. Ex: jeg går, selv om (skønt) det regner. jeg går, selv om (selv hvis) det regner. spansk: voy aunque llueve (skønt). voy aunque lleuva (selv… …   Danske encyklopædi

  • Kompletivsætning — Ledsætning der indledes med at. Syn. at sætning, genstantssætning. Kan stå som: 1. subjekt: at han kommer er godt 2. objekt: jeg ser at han kommer 3. styret af en præposition: jeg ser på at han kommer …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”